Transport av byggnadsställningar

 

Transportering av byggnadsställningar till och från byggarbetsplatser utgör en risk för skador för arbetstagare, allmänheten och egendom. Byggnadsställningar är ofta tunga med flera lösa delar och kan därmed vara besvärliga att hantera ifall man inte vet vad man gör. Vi hjälper er att smidigt transportera byggnadsställningarna dit ni vill!

Om ni gör arbetet själva rekommenderar vi att följa dessa regler för att göra det säkrare att transportera ställningar:

Den maximala bredden och höjden på en lastbil eller släpvagn som säkert kan transportera ställningar beror på konstruktionslasten (död last plus levande last). Konstruktionslasten är tryckt på den blå etiketten som är fäst på varje uppsättning ställningsrör. Du måste använda antingen en lastbil eller en släpvagn med samma konstruktionslast för att transportera dina ställningar.

Inspektera dina lastbilar och släpvagnar regelbundet för skador (sprickor, rostfläckar) som skulle kunna minska deras förmåga att bära upp vikten över långa sträckor.

Vi utför även transport med kranbil.

För mer info kontakta Sebastian 0735 874937

               

       


SA Ställningar AB - Box 8903, 402 73 Göteborg Tel: 031 - 22 40 80   E-post:info@sastallningar.se